Studiekeuze: informatiedienstverlening en management

Studiekeuze: informatiedienstverlening en management

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

Bij de gemeente: beginnen om 07.30u tot ongeveer 16.00u. Binnen de gemeente lopen verschillende acties. Het informatiebeheer moet verbeterd worden en meer onderdeel worden van het werk van alle ambtenaren, niet meer alleen van de afdeling waar ik voor werk (post en archief). In samenwerkingsverband onderzoeken we op welke manier digitale informatie ook in de toekomst beschikbaar blijft (digitaal duurzame toegankelijkheid van onze archieven). Informatie is in vele systemen aanwezig; het wordt niet overal goed beheerd. Informatie moet bijvoorbeeld vernietigd worden als het niet meer nodig is. Dit is vooral belangrijk als er persoonsgegevens bij zijn. Daarnaast werk ik ook mee met de collega’s van de afdeling: registratie van documenten (brieven, e-mails, enz.) en vormen van digitale dossiers. Gebruikers ondersteunen en voorlichten over gebruik van het informatiesysteem.

Bij VHIC: trainingsdag begint om 09.30u. Ik ben meestal een uur eerder op locatie aanwezig. Vaak centraal / in het midden van het land, dus vroeg op pad (06.00u). Trainingen gaan over diverse onderwerpen die met informatiebeheer te maken hebben: inleidende, algemene trainingen over het vak, wet- en regelgeving, selectie en behoud, floorwalken. Ook incompany.
Andere activiteiten hier zijn: beantwoorden van vragen die bij onze servicedesk/digitale adviseur binnenkomen en schrijven van artikelen/columns voor digitale nieuwsbrief.

Wat is er zo leuk aan je werk?

Afwisseling en bemoeienis met andere vakgebieden. Informatiebeheer raakt alle disciplines binnen een organisatie.

Welke eigenschappen en kwaliteiten heb je nodig voor dit werk?

Een zeker analytisch vermogen, creativiteit. Vermogen om processen te zien en dossiers/zaken samen te kunnen stellen op basis van losse onderdelen.

Nieuwsgierigheid. Communicatief voldoende vaardig.

Wanneer moet je dit werk niet gaan doen?

Als je rijk wilt worden.

Wist je meteen wat je wilde studeren?

Nee

Waarom koos je voor deze studie?

Toeval. Op basis van mijn havo-vakkenpakket bleven er niet veel vervolgstudies over. Voor mijn studie gekozen omdat hij veelzijdig was.

Sluit je studie aan op je werk?

Om echt aan het werk te komen heb ik aanvullende opleidingen gedaan, voornamelijk specialisaties. Toen ik begon was het nog vooral een papieren wereld. Dat is veranderd. Als trainer moet ik actueel blijven en mezelf blijven ontwikkelen.

Gouden tip voor studenten

Volg je intuïtie. Ga doen wat je het meest aanspreekt en wees niet bang om een keer een verkeerde keuze te maken. Het vak waar ik ingerold ben is behoorlijk onbekend. Een algemenere studie biedt ruimte om te ontdekken wat je wilt als je dat nog niet precies weet.